KOV ‘s-Hertogenbosch is een ondernemersvereniging van alle nationaliteiten uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving. KOV ‘s-Hertogenbosch wil de bruggenbouwer in diversiteit en ondernemerschap zijn en zorgen voor een kleurrijke interactie met partners binnen de regionale economie. KOV ‘s-Hertogenbosch draagt actief bij aan de verdere professionalisering van kleurrijke ondernemers om zo een kleurrijk Bossch ondernemersklimaat te creëren. Hiervoor hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd: 

  • -    KOV ‘s-Hertogenbosch  informeert leden over de regionale economisch ontwikkelingen;
  • -    KOV ‘s-Hertogenbosch creërt mogelijkheid dat leden kennis kunnen delen met andere ondernemersverenigingen;
  • -    KOV ‘s-Hertogenbosch zorgt dat belangen van leden bij instanties worden behartigd;
  • -    KOV ‘s-Hertogenbosch is klankbordgroep voor nieuwe startende ondernemers;
  • -    KOV ‘s-Hertogenbosch initieert uitwisseling vacatures tussen de leden. 

Bovenstaande doelstellingen zullen wij verwezenlijken met oa netwerkbijeenkomsten, seminars, cursussen, opleidingen en matchingsbijeenkomsten en het maken van een website. Jaarlijks worden leden mbv enquete gevraagd naar concrete behoeften voor komende jaar.

K O V 's-Hertogenbosch
Kleurrijk Ondernemers Vereniging
•    Bestuur

KOV ’s-Hertogenbosch heeft een bestuur bestaande uit de volgende personen:
•    Missie/visie

KOV ‘s-Hertogenbosch is een ondernemersvereniging van alle nationaliteiten uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving. Wij willen de bruggenbouwer in diversiteit en ondernemerschap zijn en zorgen voor een kleurrijke interactie met partners binnen de regionale economie. Verder dragen wij actief bij aan de verdere professionalisering van kleurrijke ondernemers om zo een kleurrijk Bossch ondernemersklimaat te creëren. Hiervoor hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd: 

-    KOV ‘s-Hertogenbosch zorgt dat belangen van leden bij instanties worden behartigd;
-    KOV ‘s-Hertogenbosch  informeert leden over de regionale economisch ontwikkelingen;
-    KOV ‘s-Hertogenbosch creërt mogelijkheid dat leden kennis kunnen delen met andere ondernemersverenigingen;
-    KOV ‘s-Hertogenbosch is klankbordgroep voor nieuwe startende ondernemers;
-    KOV ‘s-Hertogenbosch initieert uitwisseling vacatures tussen de leden. 

Bovenstaande doelstellingen zullen wij verwezenlijken met oa netwerkbijeenkomsten, seminars, cursussen, opleidingen en matchingsbijeenkomsten en het maken van een website. Jaarlijks worden leden mbv enquete gevraagd naar concrete behoeften voor komende jaar.


Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vice-Voorzitter:
Vice-Secretaris:
Vice-Penningmeester:
Nalan Taskın
Turan Akturan
Yüksel Hüsrevoğlu
Şevket Vuruşan
Taner Karaaslan 
Erdoğan Yeşilbaş

K.O.V. Kleurrijk Ondernemers Vereniging
Alle rechten voorbehouden KOV ís-Hertogenbosch 2011